Kritéria pro přijetí do ŠD 2019/2020

Autor: , dne: 1.9.2019

Kritéria pro přijetí do ŠD
Z důvodu velkého zájmu o umístění do školní družiny jsou stanovena kritéria přijetí pro školní rok 2019/2020.
1) O zařazení dětí do školní družiny (dále jen ŠD) rozhoduje ředitel školy.
2) ŠD není nároková.
3) Přednostně se přijímají žáci přípravné třídy,1. a 2. ročníku a také dojíždějící žáci.
4) Žáci 3. a 4. ročníku budou přijati do ŠD, pokud to kapacita ŠD dovolí. Při tom budou přednostně přijati:
a) žáci, kteří mají v nižších ročnících naší školy (a ve ŠD) sourozence;
b) žáci, kteří dojíždějí do naší školy z jiných obcí;
c) žáci, jejichž rodiče dojíždějí do zaměstnání mimo Žamberk.
5) Vzhledem k omezené kapacitě ŠD a velkému předběžnému zájmu o ŠD nebudou přijímáni žáci 3. a 4. ročníku, jejichž rodiče jsou nezaměstnaní, na mateřské nebo rodičovské dovolené a kteří plně nevyužívají provozní dobu ŠD – pravidelně (často) odcházejí ze ŠD hned po obědě.
6) Do školní družiny nemusí být přijat žák, který:
a) řádně a včas neplatil v minulém období poplatky za školní družinu;
b) závažným způsobem porušil řád školní družiny.
Mgr. Roman Pospíšil, ředitel školy

Komentáře uzavřeny.