PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 2018/2019

Autor: , dne: 23.3.2018

Již od školního roku 2011/2012 můžou děti s odkladem povinné školní docházky navštěvovat přípravnou třídu. Jsme jedna z mála škol v okrese Ústí nad Orlicí, která má tak dlouhou zkušenost. Velmi dobře spolupracujeme s PPP v Ústí nad Orlicí. Na škole vyučují pedagogové se vzděláním učitelství pro 1. stupeň ZŠ – speciální pedagogika mladšího školního věku, kteří mají mnoho zkušeností. Prohlubuje se zde výchova k pracovním návykům a režimům. Žáci jsou pod dohledem logopeda. Ve škole jsou vybaveny učebny právě pro tyto děti.Po celou dobu se setkáváme s kladnými ohlasy ze strany dětí a jejich rodičů. V tomto školním roce jsme otevřeli dvě přípravné třídy.
Pokud budete mít zájem o zapsání do přípravné třídy, můžete požádat u zápisu dne 5. dubna 2018.

Komentáře uzavřeny.