Schůzka rodičů k přijímacímu řízení

Autor: , dne: 19.10.2018


V Žamberku 19. 10. 2018

Vážení rodiče,

Vaše dcera (Váš syn) ukončí v červnu 2019 povinnou školní docházku a stojí před závažným rozhodnutím, který studijní nebo učební obor si vybrat.

Chtěl bych Vašim dětem i Vám co nejlépe zprostředkovat všechny dostupné informace týkající se nabídky středních škol a učilišť, informovat Vás o způsobu podávání přihlášek, o průběhu přijímacích řízení, pomoci řešit situaci v případě nepřijetí žáka na vybranou školu.

Tímto dopisem bych Vás chtěl pozvat na společnou schůzku rodičů všech vycházejících žáků, která se uskuteční ve čtvrtek 1. 11. 2018 v 16 hodin ve třídě Aj (nová budova dv. č. 102). Při tomto setkání Vám sdělím podstatné informace týkající se nového způsobu přijímacího řízení a harmonogram odesílání přihlášek a konání přijímacích zkoušek.

Schůzky se zúčastní zástupci středních škol a odborných učilišť.

Na setkání s Vámi se těší

Mgr. Roman Pospíšil, ředitel školy a výchovný poradce

Komentáře uzavřeny.