Přijatí žáci 11. 4. 2019

Autor: , dne: 25.4.2019

Přijatí žáci dne 11. 4. 2019 do prvních tříd podle pořadového čísla:

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,

31.,32.,33.,34.,35.,36.,37.,38.,39.,40.,41.,42.,43.,44.,45.,46.,47.,48.,49.,50.,51.,52.,53.,54.,55.,56.,57.,

58.,59.,60.,61.,62.,63.,64.,65.,66.,67.,68.,69.,70.,71.,72.,73.

Komentáře uzavřeny.