O škole

O škole

Základní škola Základní škola Žamberk, Nádražní 743 je plně organizovaná škola s 1. – 9. ročníkem.

Ve školním roce 2008 – 2009 proběhly oslavy 50. výročí otevření školy.

 • Otevřena byla 1. září 1959
 • Kapacita školy je 605 žáků
 • Tento rok nás navštěvuje 326 žáků

Součástí školy je Školní družina

Zázemí školy

 • 12 kmenových učeben
 • 2 učebny cizích jazyků
 • 2 učebny informatiky
 • 3 učebny s interaktivní tabulí
 • učebna chemie
 • učebna fyziky
 • učebna přírodopisu
 • učebna výtvarné výchovy
 • učebna hudební výchovy
 • cvičná kuchyně
 • univerzální dílna
 • keramická dílna
 • tělocvična

Počítačové vybavení

 • V učebnách je celkem 50 počítačů zapojených do sítě
 • Do sítě je zapojeno také 10 počítačů v kabinetech a sborovně

Další technika

 • Používáme 8 dataprojektorů a 3 interaktivní tabule
 • Pro přípravu výuky využívají učitelé neomezeně 3 kopírky

Pedagogický sbor

 • Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní, odborně velmi zdatní a aktivní učitelé. Z celkového počtu 20 vyučujících jsou 4 muži.
 • Provoz školní družiny zajišťují čtyři vychovatelky.