Zaměstnanci

Učitelský sbor

Ředitel školy: Mgr. Roman POSPÍŠIL zspospisil@seznam.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Jan ŠEBRLE 00.ucitel@seznam.cz
Výchovný poradce: Mgr. Roman POSPÍŠIL zspospisil@seznam.cz
Metodik prevence: Mgr. Blanka JANSOVÁ blanka.jansova@email.cz
Metodik inkluze: Mgr. Alena Štěpánková

 

Učitelé 1. stupně:

Mgr. Šárka ANDROVÁ Mgr. Martina HLAVÁČOVÁ Mgr. Ludmila KRČÁLOVÁ
Mgr. Petra MACHÁČKOVÁ NOVOTNÁ Mgr. Lenka MIKYSKOVÁ Mgr. Jana MYŠÁKOVÁ
Mgr. Iva SENČUCHOVÁ Mgr. Jana STARENKOVÁ Mgr. Dana SVOBODOVÁ
Mgr. Alena ŠTĚPÁNKOVÁ Bc. Štěpánka BODNÁROVÁ

 

Asistentka:

Petra FABIÁNOVÁ DiS. Bc. Zuzana DOBEŠOVÁ

 

Učitelé 2. stupně:

Ivan BELOBRAD Mgr. Jitka MOSKVOVÁ Jiří KUČERA
RNDr. Ludmila MACHÁČKOVÁ Mgr. Blanka JANSOVÁ Mgr. Lenka NAVRÁTILOVÁ
Mgr. Jana NEUGEBAUEROVÁ Ing. Ivana VOKÁLOVÁ Bc. Gabriela VÁCLAVKOVÁ
Mgr. Jana KREJČOVÁ Mgr. Milan HRON Mgr. Jarmila VALENTOVÁ
Mgr. Miroslava SCHÄRFNEROVÁ

 

Vychovatelky ŠD:

Petra FABIÁNOVÁ DiS. Lenka LEHKÁ Hana KUBÍČKOVÁ Hana MORAVCOVÁ

 

Nepedagogičtí pracovníci:

Pavel BODNÁR školník
Iva LAKYOVÁ uklízečka
Ivana MAUREROVÁ uklízečka
Alena PACHLOVÁ uklízečka
Jana SCHREIBEROVÁ uklízečka
Jana SOKOLOVOVÁ ekonomka, hospodářka zssokolovova@seznam.cz