Zaměstnanci

Učitelský sbor

Ředitel školy: Mgr. Roman POSPÍŠIL zspospisil@seznam.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Jan ŠEBRLE 00.ucitel@seznam.cz
Výchovný poradce: Mgr. Roman POSPÍŠIL zspospisil@seznam.cz
Metodik prevence: Mgr. Blanka JANSOVÁ blanka.jansova@email.cz
Metodik inkluze: Mgr. Dana VYCHYTILOVÁ

 

Učitelé 1. stupně:

 

Mgr. Šárka ANDROVÁ Mgr. Martina HLAVÁČOVÁ Mgr. Ludmila KRČÁLOVÁ
Mgr. Petra MACHÁČKOVÁ NOVOTNÁ Mgr. Lenka MIKYSKOVÁ Mgr. Jana MYŠÁKOVÁ
Mgr. Iva SENČUCHOVÁ Mgr. Jana STARENKOVÁ Mgr. Dana SVOBODOVÁ
Mgr. Dana VYCHYTILOVÁ Bc. Štěpánka BODNÁROVÁ Mgr. Růžena GALLY JADRNÁ

 

Asistenti:

Petra ZÁŘECKÁ DiS. Bc. Zuzana DOBEŠOVÁ Jana SCHREIBEROVÁ
Jaroslava HAMŘÍKOVÁ Hana RYDVALOVÁ Ludmila HOFFMANNOVÁ
Petra MALÁ Petr JIROUŠEK Michaela JASLOVSKÁ

 

Učitelé 2. stupně:

Ivan BELOBRAD Mgr. Lenka DOSKOČILOVÁ Jiří KUČERA
RNDr. Ludmila MACHÁČKOVÁ Mgr. Blanka JANSOVÁ Mgr. Lenka NAVRÁTILOVÁ
Mgr. Jana NEUGEBAUEROVÁ Ing. Ivana VOKÁLOVÁ Ing. Jitka KOŽNAROVÁ
Mgr. Jana KREJČOVÁ Mgr. Milan HRON Mgr. Mirka HAUPTMANNOVÁ
Mgr. Robert ŠMÉTKA Jan ŘEHÁK

 

Vychovatelky ŠD:

Petra ZÁŘECKÁ DiS. Lenka LEHKÁ Hana KUBÍČKOVÁ Hana MORAVCOVÁ

 

Nepedagogičtí pracovníci:

Pavel BODNÁR školník
Iva LAKYOVÁ uklízečka
Nikola DOSTÁLKOVÁ uklízečka
Alena PACHLOVÁ uklízečka
Blanka SKALOVÁ uklízečka
Jana SOKOLOVOVÁ ekonomka, hospodářka zssokolovova@seznam.cz