Zaměstnanci

 

Učitelský sbor

 
Ředitel školy: Mgr. Roman POSPÍŠIL zspospisil@seznam.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Jan ŠEBRLE 00.ucitel@seznam.cz
Výchovný poradce: Mgr. Roman POSPÍŠIL zspospisil@seznam.cz
Metodik prevence: Mgr. Robert ŠMÉTKA
Metodik inkluze: Mgr. Dana VYCHYTILOVÁ

 

Učitelé 1. stupně:

 

Mgr. Šárka ANDROVÁ Mgr. Martina HLAVÁČOVÁ Mgr. Martina HOLOVSKÁ
Mgr. Petra MACHÁČKOVÁ NOVOTNÁ Mgr. Lenka MIKYSKOVÁ Mgr. Jana MYŠÁKOVÁ
Mgr. Iva SENČUCHOVÁ Mgr. Jana STARENKOVÁ Mgr. Dana SVOBODOVÁ
Mgr. Dana VYCHYTILOVÁ Bc. Štěpánka BODNÁROVÁ Mgr. Růžena GALLY JADRNÁ
Petra MALÁ Vladimíra DOLEČKOVÁ
 

Asistenti:

           
  Bc. Zuzana DOBEŠOVÁ Jana SCHREIBEROVÁ
Jaroslava HAMŘÍKOVÁ Hana RYDVALOVÁ Ludmila HOFFMANNOVÁ
Venuše BROŽKOVÁ Petr JIROUŠEK Michaela JASLOVSKÁ

 

Učitelé 2. stupně:

 
Ivan BELOBRAD Mgr. Lenka DOSKOČILOVÁ Jiří KUČERA
RNDr. Ludmila MACHÁČKOVÁ Mgr. Blanka JANSOVÁ Mgr. Lenka NAVRÁTILOVÁ
Mgr. Jana NEUGEBAUEROVÁ Ing. Ivana VOKÁLOVÁ Ing. Jitka KOŽNAROVÁ
Mgr. Jana KREJČOVÁ Mgr. Milan HRON Mgr. Mirka HAUPTMANNOVÁ
Mgr. Robert ŠMÉTKA Jan ŘEHÁK  

 

Vychovatelky ŠD:

Bc. Zuzana DOBEŠOVÁ Lenka LEHKÁ Hana KUBÍČKOVÁ Hana MORAVCOVÁ

 

Nepedagogičtí pracovníci:

Pavel BODNÁR školník  
Iva LAKYOVÁ uklízečka  
Nikola DOSTÁLKOVÁ uklízečka  
Alena PACHLOVÁ uklízečka  
Blanka SKALOVÁ uklízečka  
Jana SOKOLOVOVÁ ekonomka, hospodářka zssokolovova@seznam.cz