Zaměstnanci

 

Učitelský sbor

Ředitel školy: Mgr. Roman POSPÍŠIL zspospisil@seznam.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Jan ŠEBRLE 00.ucitel@seznam.cz
Výchovný poradce: Mgr. Roman POSPÍŠIL zspospisil@seznam.cz
Metodik prevence: Mgr. Blanka JANSOVÁ blanka.jansova@email.cz
Metodik inkluze: Mgr. Alena ŠTĚPÁNKOVÁ  

 

Učitelé 1. stupně:

Mgr. Růžena GALLY JADRNÁ

Mgr. Šárka ANDROVÁ Mgr. Martina HLAVÁČOVÁ Mgr. Ludmila KRČÁLOVÁ
Mgr. Petra MACHÁČKOVÁ NOVOTNÁ Mgr. Lenka MIKYSKOVÁ Mgr. Jana MYŠÁKOVÁ
Mgr. Iva SENČUCHOVÁ Mgr. Jana STARENKOVÁ Mgr. Dana SVOBODOVÁ
Mgr. Alena ŠTĚPÁNKOVÁ Bc. Štěpánka BODNÁROVÁ  

 

Asistentka:

Petra ZÁŘECKÁ DiS. Bc. Zuzana DOBEŠOVÁ Jana SCHREIBEROVÁ Jaroslava HAMŘÍKOVÁ Hana RYDVALOVÁ

Ludmila HOFFMANNOVÁ

 

 

Učitelé 2. stupně:

Ivan BELOBRAD Mgr. Andrea HŮLKOVÁ Jiří KUČERA
RNDr. Ludmila MACHÁČKOVÁ Mgr. Blanka JANSOVÁ Mgr. Lenka NAVRÁTILOVÁ
Mgr. Jana NEUGEBAUEROVÁ Ing. Ivana VOKÁLOVÁ Ing. Jitka KOŽNAROVÁ
Mgr. Jana KREJČOVÁ Mgr. Milan HRON Mgr. Mirka HAUPTMANNOVÁ
Mgr. Robert ŠMÉTKA    

 

Vychovatelky ŠD:

Petra FABIÁNOVÁ DiS. Lenka LEHKÁ Hana KUBÍČKOVÁ Hana MORAVCOVÁ

 

Nepedagogičtí pracovníci:

Pavel BODNÁR školník  
Iva LAKYOVÁ uklízečka  
Nikola DOSTÁLKOVÁ uklízečka  
Alena PACHLOVÁ uklízečka  
Blanka SKALOVÁ uklízečka  
Jana SOKOLOVOVÁ ekonomka, hospodářka zssokolovova@seznam.cz