Informace k návratu žáků do školy

Vážení rodiče, zde je několik podrobností k návratu 2. stupně do školy:

  1. v týdnu 3.5.-7.5.2021 (a každý další sudý týden) nastupují k prezenční výuce třídy 6.B, 7.B, 8.B, 9.B

  2. v týdnu 10.5.-14.5.2021 (a každý další lichý týden) nastupují k prezenční výuce třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 9.C

  3. Učí se podle pravidelných rozvrhů, které vždy uvidíte v Bakalářích jako aktuální rozvrh (včetně nepravidelností zadaných v suplování).

  4. Distanční výuka se může pro třídy, které zůstávají doma, mírně změnit kvůli případným kolizím s prezenční výukou, ale v zásadě zůstává v dosavadní podobě.

  5. Testování 2.stupně bude probíhat v kmenových třídách pod dohledem vyučujících. Žáci by tedy měli přijít do školy před 7:45, ihned se přesunout do třídy a tam si vyslechnout další pokyny. K testování mohou žáci využít i svůj vlastní test jiného typu, ale musí ho absolvovat před vyučujícím. Z testování jsou vyjmuti žáci s doloženým pozitivním testem na Covid-19 ne starším 90-ti dnů. (stačí SMS s datem, čestné prohlášení rodičů, nebo potvrzení od lékaře, či nemocnice)

  6. Vstup do školy a po dobu vyučování pouze v rouškách (již ne obyčejných látkových!) nebo v respirátorech.

  7. Obědy ve školní jídelně také podle pravidelného rozvrhu.

  8. Je již možná výuka Tv venku, je tedy třeba mít vhodné cvičební úbory a obuv.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Za vedení školy

Jan Šebrle

 

Vážení rodiče,

v návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 6.4.2021 se od 12.4.2021 umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ na vzdělávání. Tato je však omezena takzvanou rotací – v našem případě třídy 0.A, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A nastupují k prezenční výuce v týdnu 12. – 16. 4. 2021. Ostatní třídy – 1.B, 1.C, 2.B, 2.C, 3.B, 4.B, 5.B pokračují v distanční výuce. V dalším týdnu se skupiny tříd vystřídají. Ve zkratce tedy „Áčka“ chodí liché týdny a „Béčka a Céčka“ v sudé týdny.

Péči o děti rodičů vybraných profesí (viz níže) v týdnech, kdy budou na distanční výuce bude zajišťovat nově vždy kmenová škola žáka. Jedná se o žáky jejichž zákonní zástupci jsou: a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, e) příslušníci ozbrojených sil, f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Každý žák bude povinen se při nástupu do školy v pondělí a v průběhu týdne ve čtvrtek podrobit testování antigenními testy. V příloze najdete podrobný diagram testování. Aby se zamezilo shlukování žáků v testovacích prostorách, budou časy příchodů do školy odstupňovány. Žáci navštěvující ranní družinu budou testováni ve vyhrazeném oddělení hned po příchodu. Podrobnosti se dozvíte od třídních učitelů během pátku. Testování se nemusí účastnit žák, který doloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, které není starší 90 dnů od prvního pozitivního testu. Dále je možné během testování po příchodu do školy pod dohledem pověřeného pracovníka použít vlastní antigenní test jiného typu, než který bude poskytnut školou (test ze slin, apod.) Pokud se žák nepodrobí testování, není povolena jeho osobní přítomnost ve škole. Na průběhu výuky se v takovém případě domluvte s učitelem, avšak bez nároku na distanční výuku v současné podobě.

Žáci jsou povinni během přítomnosti ve škole nosit ochranu nosu a úst – tedy minimálně chirurgickou roušku (již nestačí doma šité látkové roušky).

Rozvrhy pro týden prezenční výuky budou stejné jako na začátku roku – uvidíte je v Bakalářích, organizaci distančního týdne ponecháváme na jednotlivých vyučujících.

Ohledně nástupu 2. stupně zatím nemáme žádné informace a vyčkáváme pokynů MŠMT.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

priloha_892621751_0_testovani diagram

Vítejte na stránkách naší školy.

Škola včetně školní družiny je umístěna ve třech propojených budovách. Pro sportovní aktivity využíváme především městskou tělocvičnu a městský sportovní areál v těsné blízkosti školy.

Na naší škole mají žáci možnost navštěvovat spoustu zájmových útvarů ve spolupráci s SVČ Animo (např.: sportovní kroužek, keramický kroužek, gastronomický kroužek, přírodovědný kroužek) a další.

V průběhu školního roku, pořádáme pro žáky v každém ročníku druhého stupně aktivity v rámci školy. V šestém ročníku se účastníme adaptačního pobytu. V sedmém ročníku jezdíme na lyžařský výcvik, kde nabízíme výuku kvalifikovanými instruktory ve sjezdovém lyžování, snowbordu a běžkách. Osmý ročník se účastní cyklistického kurzu. Pro devátý ročník jsme uspořádali turistický kurz v Chorvatsku v okolí NP Paklenice.

Základní škola se účastní těchto projektů: