Elektronická žákovská knížka

Autor: , dne: 30.8.2018

Odkaz na obrazový návod přístupu do elektronické žákovské knížky.

Vážení rodiče,

pro tento školní rok se naše škola rozhodla přejít na elektronické vedení klasifikace a komunikace se zákonnými zástupci prostřednictvím webových aplikací Bakaláři. Pro ty z vás, kteří si přejí vést komunikaci ohledně prospěchu a absence po přechodnou dobu i v písemné podobě (do doby, než se naučíte zacházet s elektronickou ŽK), je připravena prozatímní Žákovská knížka, kterou dostanou vaše děti během prvního týdne.

Během září dostanete od třídních učitelů přístupové údaje, kterými se můžete do aplikace přihlásit. Máte dvě možnosti přístupu:

1) Prostřednictvím počítače přes internetový prohlížeč – na webových stránkách naší školy najdete odkaz, který vás přesměruje na stránky Bakalářů a zde se přihlásíte.

2) Můžete využít mobilních zařízení (telefon, tablet) – zde si nejprve stáhnete aplikaci Bakaláři a nainstalujete ji do svého zařízení. Do ní se opět přihlásíte pomocí jména a hesla.

V obou případech si změníte heslo, aby byla zaručena ochrana osobních údajů.

Po přihlášení budete mít k dispozici několik modulů:

Komens – komunikační modul, který budeme využívat k ohlašování plánované absence a k omlouvání absence neplánované. A dále k veškeré komunikaci s vyučujícími, případně s vedením školy. (chtěli bychom postupně opustit ostatní formy komunikace, na které jste byli zvyklí: e-mail, důvěrníčky, lístky,…)

Známky – v tomto modulu můžete sledovat prospěch dítěte. U každé známky je zároveň její váha a zobrazuje se i průměr z daného předmětu.

Rozvrh – zde se vám zobrazí vždy aktuální rozvrh (případné změny se projeví hned, jak je provedeme a odpadne tedy problém s aktualizací rozvrhů na stránkách školy).

Plán akcí – zde se objeví akce, které čekají vaši třídu.

Suplování – modul upozorňující na aktuální změny rozvrhu.

A další…

Věříme, že vám tato nová forma komunikace bude vyhovovat vzhledem k její rychlosti a přehlednosti. Ve chvíli, kdy usoudíte, že již není třeba papírové podoby ŽK, prosíme, abyste nám to dali vědět a tuto knížku odevzdali třídnímu učiteli. Aktualizace  3.9.2018: Na pedagogické radě bylo rozhodnuto, že známky do písemné ŽK budou učitelé zadávat do 31.10.2018. Pouze ve velmi výjimečných případech by tato komunikace pokračovala po tomto datu.

Za vedení ZŠ Žamberk, Nádražní 743

Mgr. Jan Šebrle, zástupce ředitele

Komentáře uzavřeny.