Stávka – vyjádření ředitele

Autor: , dne: 29.11.2023

Vážení rodiče,

dovolte mi Vás informovat, proč jsme se rozhodli vyjádřit svůj nesouhlas se změnami ve financování škol a připojili jsme se k jednodenní výstražné stávce dne 27. listopadu 2023.

Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání, a aby si ze školních let odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil:

· omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější,

· zvyšování počtu žáků ve třídách,

· omezování volitelných předmětů,

· snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga a snížení jejich počtu na škole

· ohrožení společného vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,

· omezení pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání,

· škrty v počtu nepedagogických pracovníků (ekonom, školník, uklízečka, kuchař),

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.

Chtěli bychom Vás poprosit o podporu ve společném boji za udržení kvality vzdělávání ve školách.

Za všechny zaměstnance ZŠ Žamberk, Nádražní 743

Roman Pospíšil

Komentáře uzavřeny.