O škole

O škole

Základní škola Základní škola Žamberk, Nádražní 743 je plně organizovaná škola s 1. – 9. ročníkem.

 • Otevřena byla 1. září 1959
 • Kapacita školy je 605 žáků
 • Tento rok nás navštěvuje cca 450 žáků

Součástí školy je Školní družina

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme přípravnou třídu.

Zázemí školy

 • 21 kmenových učeben
 • 2 učebny cizích jazyků s interaktivními panely
 • učebna informatiky
 • 3 učebny s interaktivní tabulí + dalších 7 s interaktivním projektorem
 • učebna chemie
 • učebna fyziky
 • učebna přírodopisu
 • učebna výtvarné výchovy
 • učebna hudební výchovy
 • cvičná kuchyně
 • univerzální dílna
 • keramická dílna
 • tělocvična

Počítačové vybavení

 • V učebnách a kabinetech je více než 150 počítačů zapojených do sítě. 

Další technika

 • Kmenové třídy a většina odborných učeben jsou standardně vybaveny dataprojektory (v některých případech interaktivními).
 • Pro přípravu výuky využívají učitelé neomezeně 5 kopírek.

Pedagogický sbor

 • Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní, odborně velmi zdatní a aktivní učitelé. Z celkového počtu 33 vyučujících je 26 žen 7 mužů.
 • Provoz školní družiny zajišťuje pět vychovatelek.

Školská rada 2021/2024

 • Zástupci zřizovatele: Zděnka Šebková, Jaroslava Halbrštátová
 • Zástupci rodičů: Martina Blahetová, Dis. Vladimíra Venclová
 • Zástupci pedagogů: Ing. Ivana Vokálová, Mgr. Dana Vychytilová