Volba střední školy

Otázka: „Kam s ní – s ním“ přichází s předpokládaným úspěšným ukončením posledního roku povinné školní docházky. Většinou jím bývá třída devátá.

K odchodu ze školy se chystají každoročně také někteří žáci 5. tříd, a to na víceletá gymnázia.

Kam z 5. třídy?

V průběhu 5. třídy mohou rodiče s dětmi výborně prospívajících žáků po konzultaci s třídní učitelkou, či sami se sebou dojít k názoru, že bude dobré zkusit přijímací zkoušky na víceleté gymnázium.

Přijímací řízení je většinou z českého jazyka a matematiky (jejich přehled je k dispozici u výchovného poradce). Krok je to ovšem velmi zásadní a náročný vzhledem k věku dítěte. Obecně se dá říci, že je po zralé úvaze vhodný pouze pro mimořádně nadané žáky. U žáků, kteří nejsou dostatečně zralí se může studium na gymnáziu stát stresující zátěží.

Kam z 9. třídy?

Pokud mladí lidé vědí, co by chtěli v životě dělat a mají svůj životní cíl, je vyhráno. Někdy také sehrává svoji roli vzor z rodiny – rodiče mají např. soukromou firmu. Zde bývá snaha o pokračování tradice. Nejhorší stav je, když dítě neví, jakým směrem se má orientovat, a k čemu má vztah. Proto je dobré pečlivě zhodnotit jeho ambice, poradit se ve škole s třídní učitelkou, výchovným poradcem či učitelem spec. předmětu a navštívit aktiv zaměřený k „volbě povolání“ Pokud máme možnost ovlivnit rozhodnutí, měli bychom uvažovat racionálně a s perspektivou.

O výběru dalšího vzdělávání dítěte je třeba začít přemýšlet již v 8. ročníku.

Na naší základní škole absolvují v osmém ročníku žáci Burzu škol v České Třebové.

Údaje o všech středních školách v republice poskytuje Atlas středních škol rozdělený podle krajů.

Údaje o možnosti studia na středních školách Pardubického kraje poskytuje brožura poskytovaná Úřadem práce.

Jak si vybrat školu?

· Přemýšlejte především o tom, co byste rádi dělali, čeho chcete dosáhnout.

· Zhodnoťte své schopnosti a školní výsledky.

· Zvolte si odpovídající stupeň náročnosti přípravy na povolání (vyučení, vyučení s maturitou, maturita, vyšší odborná nebo vysokoškolská příprava).

· Odpovězte si na otázky: Jsem zdravý? Mám zdravotní potíže? Co mě baví a zajímá?

· Víte něco bližšího o vybraném povolání?

Odpovězte si: S čím budu pracovat? Jaký bude cíl mé práce? S jakými pracovními prostředky budu pracovat? V jakém prostředí se budu pohybovat?

· Znáte vzdělání a povolání rodičů, dalších příbuzných a známých?

· Je vybrané povolání vhodné pro chlapce i dívky?

UŽITEČNÉ ADRESY při výběru vhodné školy

http://www.atlasskolstvi.cz

http://www.ceskaskola.cz

http://www.scio.cz

http://www.zkousky-nanecisto.cz


Komentáře uzavřeny.